Hoppa till innehåll

Kallelse till årsmöte

Söndagen den 13 februari kl. 15.00 avhålls MFF Supports ordinarie årsmöte 2022 på Mediecentret på Eleda Stadion. Eftersom den tillfälliga stämmolagen slutade gälla den 31/12 2021 kommer årsmötet att hållas på plats och endast på plats. Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet att närvara på mötet online.

För frågor relaterade till genomförande/medverkan på årsmötet maila: medlem@mffsupport.com

Familjemedlemskap där flera familjemedlemmar är registrerade på samma epostadress får bara detta mailutskick en gång.

Så här ser dagordningen ut inför årsmötet:
a) godkännande av dagordningen
b) godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande
c) fastställande av röstlängd
d) val av mötesordförande och mötessekreterare
e) val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.
f) föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.
g) framläggande av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning för det senaste verksamhetsåret
h) föredragning av föreningens resultat- och balansräkning för det gångna året.
i) fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
j) val av ordförande
k) val av övriga styrelseledamöter
l) val av styrelsesuppleant(er)
m) val av revisorer
Av valberedning föreslås följande sittande revisorer för omval på ett år.
n) val av revisorssuppleant(er)
Av valberedning föreslås följande sittande revisorssuppleant för omval på ett år.
o) val av tre ledamöter till valberedning,varav en skall vara sammankallande
p) fastställande av medlemsavgift
q) framläggande av propositioner
r) framläggande av medlemmars inkomna motioner
Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för årsmötet.

Varmt välkomna!Nedan följer valberedningens förslag inför årsmötet 2022:

Valberedningen har inför 2022 haft som mål att föreslå personer som tillsammans med sittande ledamöter kan förnya MFF Supports arbete gentemot sina medlemmar, utöka antalet medlemmar och förstärka föreningens kommunikation och närvaro.

Vi tackar Anders Fredin och Magnus Ericsson för lojalt och engagerat arbete i MFF Supports styrelse under många år.

Valberedningens förslag inför årsmötet 2022:

Ordförande

Rebecca Bayer
Omval 1 år

Ledamöter

Gustav Bunse
Omval, 2 år

Simon Hogeman
Sittande, 1 år

Annsophie Berggren
Omval, 1 år

Jens Larsson
Omval, 1 år

Edvid Jönsson
Nyval, 2 år

Johan Andreas Malmlöf
Nyval, 2 år

Josef Chaib
Nyval, 2 år

Suppleant

Frida Savring
Nyval, 1 år


Våra förslag till nyval presenterar sig enligt följande:

Edvin Jönsson

Jag är 26 år gammal och bor sedan något år tillbaka i Malmö. Jag är uppvuxen en bit utanför Lund i en familj där fotbollen alltid har funnits nära till hands. Min relation till Malmö FF började någon gång på tidigt 2000-tal då min pappa tog med mig till mina första matcher på Stadion. Mitt bestående intryck från dessa är att Niklas Skoog alltid gjorde mål och följaktligen blev han min förste favoritspelare. Under åren som har gått har Malmö FF vuxit ut till en självklar del i min vardag och identitet. Under hemmamatcherna så hittar man mig allt som oftast sjungandes runt gate 4 på Norra.

För närvarande pluggar jag sista terminen idrottsvetenskap med inriktning sport management här i Malmö. Under terminerna har jag läst kurser inom bl.a. verksamhetsstyrning, kommunikation och marknadsföring. Parallellt med detta har jag i höst jobbat deltid på Fritidsförvaltningen i Malmö stad med olika idrottsrelaterade frågor.

Jag vill arbeta för en supporterkultur som tar ännu mer fasta på vad som gör Malmö FF till vad vi är idag – attityden, historien, passionen. Jag vill bidra med mitt engagemang och det jag har lärt mig för att stärka gemenskapen kring Malmö FF, både på och utanför läktaren.


Johan Malmlöf

Jag 29 år och är född och uppvuxen i Malmö. Hela familjen är MFF:are, förutom min far som fick för sig att vara bajare. Mitt ”stora” supporterskap kom till ganska sent jämfört med andra, men jag har inte tittat tillbaka en enda gång sedan dess.

Min första bortamatch var mot Örebro och det var bland det roligaste jag någonsin har gjort. Jag har sedan dess hjälpt till vid två Alex Minne samt grillat med Supporterhuset.

Utöver MFF och fotbollen som intresse jobbar jag med datorspel på dagarna och tycker om att nörda ner mig i saker överlag.

Med den kärlek och support jag har fått från MFF Support känner jag att jag vill hjälpa till att fortsätta sprida den till alla som vill vara med och stötta mesta mästarna. För en gemensam supporterkultur där alla känner sig välkomna och uppskattade.

Josef Chaib

Jag är 39 år gammal och bor i Oxie tillsammans med fru och två barn. 2002 flyttade jag till Malmö från Jönköping för att börja plugga. Alla föds förvisso himmelsblå, men det visste jag ännu inte om vid denna tid. Uppvaknandet kom säsongen 2003 då jag började gå regelbundet på stadion – och på den vägen är det.

Jag håller i regel till på ståplats. För mig innebär supporterskapet väldigt mycket känslor och ståplatsläktaren är en fantastisk plats att få utlopp för alla känslor – tillsammans med nära vänner och främmande medsupportrar.

Men supporterskapet innebär såklart olika saker för olika personer och MFF Support har en viktig roll i att vara en förening som inkluderar och tillvaratar olika supportrars intressen och önskemål. Som styrelseledamot hoppas jag kunna bidra till detta – att MFF Support fortsätter att vara en förening för alla MFF:are men också att hjälpa människor att hitta och uttrycka just sitt supporterskap för Malmö FF.


Frida Savring


Jag heter Frida Savring, är 18 år och är född och uppvuxen i Lund. Första gången jag såg MFF spela var en kall marsdag 2018 när vi mötte Brommapojkarna på IP, vi vann med 3-1 om jag inte minns helt fel. Efter att ha trollbundits av sången och stämningen var jag fast och årskortet införskaffades snabbt därefter. Sedan dess hittar ni mig på ståplats skrikandes och sjungandes tillsammans med alla andra.

Förutom att gå på MFF:s matcher spenderar jag min tid på samhällsvetenskapsprogrammet på Katedralskolan i Lund. Efter jag tar studenten i sommar hoppas jag till hösten kunna börja plugga juridik i Lund. Jag lägger ner mycket tid på skolan men gör alltid tid för fotbollen.

Jag har ett stort samhällsintresse, vilket såklart också präglar mitt fotbollsintresse. Fotbollens ibland osynliga betydelse för samhället fascinerar mig och det engagemang som finns bakom läktararrangemang och andra ideella delar av den svenska fotbollen är helt otroligt. I styrelsearbetet hoppas jag kunna utnyttja min unga ålder till att främja fler perspektiv och hjälpa till att utveckla supporterkulturen i en tid där den är som mest hotad.


För valberedningen i MFF Support
Kaveh Hosseinpour
Isabelle Giordano
Dennis Mårtensson