Bli medlem

Så här gör du för att bli medlem i MFF Support:

Kortbetalning – snabbast och enklast

Är du medlem sedan tidigare använd denna länk: Bli medlem 2017.
Är du ungdom och medlem sedan tidigare använder du denna: Bli medlem 2017 – ungdom upp till 18 år.
Är du helt ny medlem använder du denna: Ny medlem

OBS! Vill du skaffa Familjemedlemskap måste du betala till plusgiro.

Betalning till plusgiro

Betala in medlemsavgiften för den typ av medlemskap du avser till plusgirokonto 6451597-6. Betalningsmottagare är MFF Support. Skicka sedan ett mejl till medlem@mffsupport.com med följande uppgifter:

  • Namn och postadress *
  • Födelsedatum * (6 siffror)
  • E-post*
  • Telefonnummer * (helst mobil)
  • Ev. tidigare medlemsnummer

* = dessa uppgifter måste vi ha för att kunna registrera dig som medlem. Ofullständiga uppgifter gör att medlemsregistrering ej kan utföras.

Om du skaffar Familjemedlem ange uppgifterna ovan för alla familjemedlemmar. (Familjemedlemskap kan du läsa mer om här).

Medlemskort

Detta skickas ut till den adress du angivit. Du har ditt medlemskort ca tre-fyra veckor efter betalning.

Medlemskap gäller alltid för ett kalenderår, från 1 januari till 31 december. Från och med december månad kan du köpa medlemskap för nästkommande år.

Under hela december får du medlemskap för både detta år och nästkommande år automatiskt.