Styrelsen

Styrelsen 2023

Ordförande:
Rebecca Bayer

Vice ordförande:
Gustav Bunse 

Ledamöter:

Josef Chaib, kassör

Frida Savring, sekreterare

Carl-Peter Holgersson

William Galambos

Karolina Rosenqvist

Suppleanter:

Fabian Granqvist Björk

Alma Lundquist

Övriga poster 

Revisorer:
Per Arvidsson
Ola Nilsson

Revisorssuppleant:
Molly Kummel

Valberedning:
Kaveh Hosseinpour, sammankallande
valberedningen@mffsupport.com

Ledamöter:

Jenny Åberg

Ola Larsson