Med anledning av polisingripandena vid hemmapremiären

MFF Support reagerade starkt på de händelser som utspelade sig i anslutning till hemmapremiären mot Hammarby. Både inför och efter matchen ingrep polisen mot supportrar på ett sätt som vi anser oproportionerligt och konfrontativt.

Strax efter matchen tog MFF initiativ till ett möte med MFF Support och med polisen för att diskutera händelserna och läget framåt. Vid mötet framförde både MFF Support och MFF att vi var oroade över händelserna, att det inkommit många och samstämmiga beskrivningar över vad som skett och att vi uppfattar att polisen har ingripit på ett sätt som skiljer sig från hur man agerat tidigare.

Polisen beskrev vid mötet sin bild av händelserna under dagen. De framförde att man gör bedömningar i varje enskild situation på vilket sätt man ska ingripa mot misstänkta brott och att man alltid bedömer risken för tredje part. Samtidigt menar man att den typ av ingripande vi såg i samband med hemmapremiären kan komma att ske igen.

MFF Support är kritiska till det nya förhållningssätt som polisen uppvisade och som vi är rädda kommer leda till ytterligare konfrontation. Vi anser att det hade behövts bättre kommunikation, bemötande och dialog inför matchen och inför säsongen.

Vi har tidigare haft en väletablerad dialog med polisen inför och under säsongen och vi förväntar oss att polisen är fortsatt intresserade av en sådan dialog tillsammans med både MFF och MFF Support.

Polisen har en roll att bidra till en positiv och trygg upplevelse för supportrar – oavsett lagsympatier och läktartillhörighet. Vi hoppas att alla parter gör sitt framöver för att minimera risken för konfrontationer och åstadkomma en levande och stämningsfull inramning av våra matcher.

Styrelsen i MFF Support

Ett öppet brev för ett öppnare samhälle

Till: statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndigheternas generaldirektör Johan Carlson.

Detta är ett öppet brev till er beslutsfattare som i ett och ett halvt år gediget arbetat med att hantera pandemin i Sverige. Som har kompromissat, tagit tuffa beslut och förenat den svenska befolkningen i kampen mot viruset.

Samtidigt har perioden inneburit en helt ny, sluten vardag för många. Att isolera sig från omvärlden, begränsa möten med nära och kära samt ställa in meningsfulla aktiviteter är inte lätt, men något de flesta varit redo att göra och uppoffra. Allt för att minska smittspridningen och få kontroll på viruset.

Den svenska befolkningen har generellt visat en beundransvärd solidaritet. På flera sätt syns ljusningar och tillförsikt inför framtiden. Sverige har lägst smittspridning i Norden och lägre än de flesta andra EU-länder. Nästan sju av tio svenskar är fullvaccinerade och 82 procent har fått sin första dos. Som svar har Europa öppnat sina gränser för svenska resenärer och nationella restriktioner har lättats upp. Det finns en tilltro till att vi kan ta gemensamt ansvar för ett säkert återöppnande av Sverige.

Vi tycker dock att tilltron är begränsad och inkonsekvent. Medan kollektivtrafik, handelsplatser, skolor och andra verksamheter får ert förtroende att själva hantera trängsel och smittspridning är vi fortsatt tvungna att avvisa en majoritet av vår publik. För vår egen del handlar det dessutom om utomhusarenor, där riskerna för smittspridning är väsentligt lägre än inomhus eller i fordon. En för samhället värdefull gemenskap går förlorad på grund av onödigt hårda restriktioner och inkonsekvens.

Som ni vet får vi idag endast ta emot 25 procent av vår publikkapacitet, en av de lägsta siffrorna i Europa just nu. Dessa förhållandevis hårda restriktioner speglar inte Sveriges möjligheter att öppna landet med tanke på att en så stor andel av Sveriges befolkning nu är vaccinerad och att den digitala infrastrukturen för vaccinpass finns på plats.

I Frankrike och Nederländerna kan arenorna idag fyllas till 100 procent. Där fungerar de vaccinpass som EU beslutat om på avsett vis. Samma möjligheter borde även ges den svenska publik som har vaccinerat sig. Att fortsätta beröva dem gemenskap och tillhörighet är en onödigt restriktiv åtgärd.

Vi menar att Sverige nu mot bakgrund av möjligheten till vaccinpass kan öppna upp de svenska utomhusarenorna. Vi har resurserna och är beredda att hantera vaccinpassen på det sätt som det är menat att de ska användas.

Anders Pålsson
Styrelseordförande, Malmö FF

Niclas Carlnén
VD, Malmö FF

Rebecca Bayer
Styrelseordförande, MFF Support

Valberednings förslag inför extra årsmöte

Valberedningens förslag

Valberedningen nominerar Rebecca Bayer som ordförande under en period gällande från extrastämman 23/8 2021 till kommande ordinarie årsmöte i början av år 2022. Rebecca Bayer som till vardags arbetar som logistikkoordinator har under året varit vice ordförande i föreningen.

Utöver rollen som vice ordförande har hon även varit den drivande kraften bakom MFF Supports arrangemang på Plan B som utvecklat sig till en återkommande positiv ljuspunkt när restriktioner stoppat oss från att stötta laget på det sätt vi helst vill göra.

Under den prövande period som uppstod efter ordinarie ordförande avgång har Rebecca Bayer varit en trygg punkt i en styrelse som står inför en intensiv höstperiod med seriematcher i Sverige och gruppspel i Europa. Vi har fullt förtroende för att en styrelse bestående av ledamöter och suppleanter som redan arbetat ihop kommer kunna axla ansvaret på ett utmärkt sätt fram tills ordinarie årsmöte.

Vi vill slutligen tacka Arvid Falk och Emma Watson för deras tid i MFF Support.

Valberedningen i MFF Support
Kaveh Hosseinpour, Isabelle Giordano och Dennis Mårtensson

Vår ordförande och en av våra suppleanter lämnar styrelsen

Vår ordförande Arvid Laban Falk har bestämt sig för att lämna MFF Supports styrelse. Detsamma har även vår suppleant Emma Watson gjort. Vi publiceras här deras egna texter om sina beslut.

Arvid:
– Det är inte alltid enkelt att erkänna att man inte räcker till men nu efter att varit på en time out i 2 månader från mitt ordförandeskap i MFF Support så inser jag att det varken är rättvist mot en förening jag älskar eller mot mig själv att hålla kvar på en så ärofylld post utan att kunna leverera.

Därför avgår jag idag från posten som ordförande för MFF Support, ett beslut som varit otroligt svårt att ta men som kommer ge föreningen och de otroligt kompetenta personerna i styrelsen en chans att med ny energi ta sats mot framtiden, en framtid utan pandemi och där vi återigen kan samlas på läktarna för att visa vår kärlek till Malmö FF, den finaste av klubbar.

Det senaste året har varit omskakande för hela världen och vi har alla drabbats hårt på olika sätt, för mig personligen ledde det till att jag flyttat från Malmö tillfälligt för ett nytt jobb. Ett nytt jobb som tagit mer tid än vad jag trodde och den fysiska frånvaron har varit påfrestande för föreningen. Min förhoppning var att jag skulle klara av det men tiden har inte räckt till för arbete, familj, vänner och ordförandeskapet och jag känner mig tvungen att göra ett val.

En av mina finaste dagar var när jag blev tillfrågad att ta över som ordförande i MFF Support och jag kommer minnas de här 18 månaderna inte bara som att vara fast i en pandemisk stormvind utan också som en tid där jag fick chansen att på riktigt påverka MFF genom ett stundtals intensivt samarbete.

Tack för all pepp, tack för allt stöd. Tack till den fantastiska styrelsen och alla medlemmar. Tack till klubben som lyssnar på sina supportrar. Ses på läktarna!
// Arvid

Emma:
– Hej vänner! I maj blev det klart med mitt nya jobb inom den svenska toppfotbollen, i juni plåtade jag min sista match för nu och till detta extrainsatta årsmöte lämnar jag därför min post som suppleant i Support, efter att ha tillträtt min nya tjänst i början av augusti. För mig har det varit viktigt att alltid kunna ha en partiskhet, något jag tycker man är skyldig medlemmarna. Att hålla isär arbetet och mitt ideella engagemang är något jag är säker på skulle gå för egen del, men flaggorna kring eventuella missförstånd känns många. Därför kliver jag självmant av min post.

Tack styrelsen och medlemmar, både som suppleant men också fotograf – för nu.

Gör något snällt för någon annan idag, Framåt Support och heja di blåe.

// Emma

Är du vår nya fotograf eller filmare?

Vi på MFF Support vill nu utveckla vårt mediateam för att täcka upp på våra A-lagsmatcher – ur supportrarnas perspektiv.

Är du en kreativ fotograf eller filmare som vill ta ditt supporterskap till nästa nivå?

Har du idéer? Fotoprojekt du länge velat sjösätta? En himmelsblå filmidé som förtjänar rampljus? Eller vill du fotografera eller filma vår himmelsblåa resa tillbaka mot Damallsvenskan och Champions League-matcher på Stadion?

WE WANT YOU!

Vi tar gärna emot din ansökan i form av några rader om dig själv och en portfolio på:

Info@mffsupport.se
Märk mailet med ”Ansökan”

Vi ses!

Årsmötet genomfört och ny styrelse vald

28 februari avhölls MFF Supports ordinarie årsmöte där medlemmarna valde en ny styrelse. Möt dem nedan!

Vi tackar Ola Larsson och Ida Rosqvist för deras insatser i föreningens styrelse.

Till revisorer valdes Per Arvidsson, Ola Nilsson och Molly Kummel (suppleant).

Som valberedning valdes Kaveh Hosseinpour (sammankallade), Dennis Mårtensson och Isabelle Giordano.

Tack till alla medlemmar som medverkade på årsmötet!

/MFF Support

Kallelse och valberedningens förslag: Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

Söndagen den 28 februari kl. 15.00 avhålls MFF Supports ordinarie årsmöte 2021.

På grund av den fortfarande pågående Covid-19 pandemin och de begränsningar den medför
kommer årets årsmöte att anordnas på lite annorlunda vis. 

Årsmötet kommer att hållas via mötesplattformen Zoom. 
För att kunna rösta måste man vara med på länk och logga in som gäst
med medlemsnummer följt av namn. (exempel: 1992 Förnamn Efternamn)

Vi öppnar för insläpp redan kl 14:30 för att deltagare ska kunna testa tekniken. 

Observera att det i enlighet med stadgarna inte går att skicka ombud. Samt att det på grund av tekniska begränsningar bara kan vara en deltagare per påloggning. Alltså gäller en påloggning, en röst. 

Röstning kommer att ske med såkallad omvänd acklamation. Vilket innebär att man inte svarar om man håller med. Detta förfarande är enklare och smidigare vid möten på distans.

Samtliga deltagare kommer vara muteade som förval. Så röstar man nej, slå på mikrofonen och säg nej. Vill man begära ordet i annat fall än omröstning gör detta via Zoom på följande vis.
I den nedre raden i Zoom > välj ”participants” > ”räck upp handen”. Görs detta ska mötesordföranden muntligen bekräfta denna handuppräckning och ge ordet till personen.

Försök således att ha era mikrofoner stängda under mötet om ni inte röstar emot ett förslag eller har begärt ordet och fått detta beviljat.

Länk till mötet:
https://zoom.us/j/92688115641?pwd=a2tpeS8yN1BScDZnTzhSbXJrN1JVUT09

För frågor relaterade till genomförande/medverkan på årsmötet maila: medlem@mffsupport.com

Så här ser dagordningen ut inför årsmötet:

a) godkännande av dagordningen

b) godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande

c) fastställande av röstlängd

d) val av mötesordförande och mötessekreterare

e) val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.

f) föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.

g) framläggande av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning för det senaste verksamhetsåret

h) föredragning av föreningens resultat- och balansräkning för det gångna året.

i) fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
verksamhetsåret

j) val av ordförande

k) val av övriga styrelseledamöter

l) val av styrelsesuppleant(er)

m) val av revisorer
Av valberedning föreslås följande sittande revisorer för omval på ett år.
– Per Arvidsson
– Ola Nilsson

n) val av revisorssuppleant(er)
Av valberedning föreslås följande sittande revisorssuppleant för omval på ett år.
– Molly Kummel

o) val av tre ledamöter till valberedning,
varav en skall vara sammankallande

p) fastställande av medlemsavgift

q) framläggande av propositioner

r) framläggande av medlemmars inkomna motioner

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för årsmötet.

Varmt välkomna!

Nedan följer valberedningens förslag inför årsmötet 2021:

Suppleant, nyval 1 år: Emma Watson
Emma är ett känt ansikte bland Malmös supportrar, dock oftast med en kamera framför. Emmas förmåga med både stillbilder och rörlig bild fånga supporterskapets innersta väsen har gått få förbi. Det är bland annat den här förmågan som vi önskar att Emma kan bidra med att utveckla vår kommunikation med nuvarande och framtida medlemmar. Emmas kreativitet, energi och förmåga att skapa engagemang kommer bli värdefullt för styrelsen.

”Jag heter Emma Watson, är 27 och bor sedan inte alltför många år tillbaka i den här stan. Min första match på Stadion gjorde Rosenberg mål på straff och det var ju för häpnadsväckande och sjukt för att inte bli fast. Och hitta hem! För det är Malmö FF för mig, den sista pusselbiten för att hitta hem.

Sedan 2018 har jag fotograferat mig in i gemenskapen som är MFF, efter att ha följt klubben ensam på tv alldeles för länge (det låter så jävla sorgligt? Vilket det var också – rekommenderar inte. Gå till Stadion ya’ll!) Med en enorm skopa ödmjukhet och kameran i hand vill jag vara med och bidra till det som så många supportrar byggt upp under alla år.

Utöver Malmö FF har jag ett stort engagemang för fotbollen på damsidan här i Malmö och ute i världen. Roligt många gånger – bestörtande och svettig kamp andra gånger. Med ett nytt intåg av just ett damlag i vår förening hoppas jag att MFF Support kan vara ledande gällande arrangemang och evenemang även för vårt nya representationslag. Från gräsroten till guldet.

När saker känns tunga och pandemieländiga måste vi påminna oss själva om att det kommer en vår, det kommer en Div 3 och det kommer en Allsvenskan. Och oavsett format som vi får följa serierna, kommer vi vinna och känna gemenskapen igen och alltid blicka från ovan på lag nummer två. Lag nummer två!
2021 då. Klackspark.”

/Emma

Ledamot, fyllnadsval 1 år: Gustav Bunse
Gustav har under åren varit en resurs för MFF Support runt grafik och kommunikation. Vi är glada över att Gustav nu vill kliva in i styrelsen och med tydliga förväntningar och kontinuitet hjälpa föreningen i den fortsatta utvecklingen i kommunikation. Gustav är omtänksam, tillgänglig och inkännande person som kommer bli nyttig i styrelsen.

”Gustav Bunse heter jag och är 25 år och bor här i Malmö. Jag följde Malmö FF som väldigt ung, då till en början för att rebella mot min Farbror som var dedikerad HBKare. Efter några år utan fotbollen i mitt liv hittade jag tillbaka igen till läktaren 2012 via ståplats, och har sen dess knappt missat en hemmamatch på plats.

De senaste åren har jag använt mina grafiska kunskaper i supporter-sammanhang genom att hjälpa MFF Support med en del grafik och på annan tid suttit med väggkonst och klibbor med MFF-motiv.

Mina förhoppningar nu är att få vara med och hjälpa supporterkulturen kring min älskade förening framåt och bort från det här tråkiga läktaråret. Jag ser extremt mycket fram emot en säsong som bara kan bli hästlängder bättre för oss supportrar än den senaste. Att få se läktarna sakta vakna till liv igen kommer vara årets stora höjdpunkt.”
/Gustav

Ledamot, nyval 2 år: Simon Hogeman
Simon har med sin erfarenhet från modebranschen alla förutsättningar att hjälpa MFF Support att ta nästa steg inom merchandise och förmedla vår supporteridentitet i olika uttryck. Simon är en balanserad och positiv person med sunda värderingar och vi är övertygade om att han kommer bli ett fint tillskott i gruppen. 

”Simon Hogeman heter jag och min kärlekshistoria med Malmö FF började på min femårsdag när min käre far tog med mig på min första match på Malmö Stadion. Matchen vann vi givetvis och Djurgårdens IF stod för motståndet. 7-3 blev det också och vi vann SM-guld så det var ju inte så svårt att va fast efter det. Började gå mer frekvent på Stadion i övre tonåren och min far har konsekvent varit vid min sida på ståplats till denna dag, även om han genom åren buntats ihop med diverse av mina kompisgäng.

Sedan 15 år tillbaka driver jag eget företag inom modebranschen med bas i Malmö och kontor/butik även i London. Resdagarna är många, en dryg tredjedel av året brukar spenderas resandes. Hemlängtan är ofta förknippad med missade matcher och missade ögonblick på Stadion, eller på en bortaläktare för den delen.

Som en del av MFF Supports styrelse tror jag att jag kan bidra med lite av allt som kan tänkas behövas. Som person är jag en typisk generalist, inte superbra på något, men helt ok på ganska mycket, så tror att jag kan användas både som en Jörgen Ohlsson och som en Erdal Rakip. Genom min yrkesroll tror jag också att jag skulle kunna vara med och styra upp ett merchutbud som känns relevant, intressant och alltid med historian och framtiden i åtanke.”
/Simon


Ledamot, nyval 2 år: Rebecca Bayer

Rebeccas arbete som suppleant under 2020 har imponerat på oss. Vi vill nu säkra upp framtiden i styrelsen genom att bereda möjligheten för Rebecca att finnas i styrelsen som ledamot under de kommande två åren.


Styrelsen 2021 föreslås därmed få följande sammansättning

Ordförande:
Arvid Falk, omval 1 år

Ledamöter
Magnus Ericsson, sittande 1 år
Annsophie Berggren, sittande 1 år
Anders Fredin, omval 2 år
Simon Hogeman, nyval 2 år
Rebecca Bayer, nyval 2 år
Gustav Bunse, nyval 1 år

Suppleanter
Jens Larsson, omval 1 år
Emma Watson, nyval 1 år


Valberedningen vill därmed tacka Ola Larsson och Ida Rosqvist för deras ovärderliga insatser för
MFF Support och för supporterkulturen runt Malmö. Vi hoppas att få se er åter i framtiden!

/För valberedningen i MFF Support –
Dennis Mårtensson & Isabelle Giordano

SM GULD 2020!

Framgång står på våra ryggar.
Malmö FF är åter svenska mästare i fotboll för 21 gången och i det allsvenska seriespelet för 24e gången.

Framtid ligger i vår hamn.
Nästa år väntar återigen kval till Champions League. Förhoppningsvis med spelare 12 på läktarna.

MFF Support lanserar öl bryggd på vinnarkultur

Tillsammans med mikrobryggeriet Sibbarps Husbryggeri lanserar MFF Support nu en helt unik öl för att hylla hjältarna i laget från 79-eran. Det unika: ölen innehåller utöver de traditionella
ingredienserna även vinnarkultur.

I samband med bryggningen, där stora delar av truppen från 79 deltog handgripligen, startades
jäsningsprocessen i pokaler från den aktuella tidseran.

– När idén om ett MFF Support-öl dök upp kände vi att ville göra något som verkligen speglar Malmö och något av det mest unika vi har är ju vinnarkulturen. Genom att starta jäsningen i historiska pokaler kan man säga att den här ölen är bryggd på vinnarkultur, säger Rolf Nilsson, bryggmästare på
Sibbarps Husbryggeri.

Stora delar av truppen från den framgångsrika eran, med den gamle kaptenen Staffan Tapper i spetsen, har varit aktiva från idéstadiet till faktiska bryggningen. Att det blev en öl av sorten Münchner Helles och att den fick namnet 79 är såklart en hyllning till en av de största matcherna i föreningens historia; Europacupfinalen i München 1979.

– Det har varit oerhört kul att som kapten få samla ihop mitt lag igen och skapa något tillsammans.
Vi har varit med från idé till bryggning, bl.a. kom namnidén från oss i 79-gänget säger Staffan Tapper och fortsätter – man talar ju ofta om segerns sötma, men med denna ölen tar vi reda på hur
malmöitisk vinnarkultur smakar.

79 är en ljus lageröl av typen Münchner Helles och den lanseras den 1 oktober, till en början i tio Systembolagsbutiker i Malmö, Lund och Höllviken, i beställningssortimentet samt på flertalet krogar i och omkring Malmö. För varje såld flaska går en summa till MFF Support och vårt arbete för
en inkluderande och positiv supporterkultur..

– Det känns extra kul att släppa ölen just nu. Det är tuffa tider för oss supportrar som inte kan vara nära laget. Med denna ölen kan man dricka en bit av historien vilket kanske kan funka som ett litet substitut säger Arvid Laban Falk, ordförande i MFF Support.

79 säljs på följande ställen:

 • Bullen
 • Dockans hamnkrog
 • Dragörkajen
 • Folk å Rock
 • Gamle Nobes Bodega
 • Green Lion in
 • Gässlingen (Skanör)
 • Havshotellet
 • Hotell Duxiana
 • Lilla Sjötorp
 • Lotshotellet (Käringön)
 • Lokal 17
 • Lokstallarna
 • Malmstens Fisk (Lund)
 • Mastio
 • Mello Yello
 • Namu
 • Old Times Pub (Kävlinge)
 • Pedallers kitchen
 • Plan B
 • Restaurang Geniun
 • Ribersborgs Kallbadhus
 • Skanörs Gästis
 • Slaktaren (Lomma)
 • Slottsträdgårdens cafe
 • SMAK
 • Snälltåget
 • Solhällan (Löderup)
 • Surf Shack beach diner
 • Såjja
 • The Lodge (Genarp)
 • Torget 02
 • Tre Vänner
 • Upp eller ner (Ystad)
 • Vellingeblomman
 • Systembolaget; Beställningssortimentet (weborder utan volymkrav), Jägersro, Mobilia, Hansa, Kronprinsen, Limhamn, Västra Hamnen, Emporia, S Förstadsgatan, Lomma, Höllviken, Nova, Vellinge, Burlöv Center och Kristianstad.

Har du frågor om 79?
Kontakta Anders eller Magnus från MFF Support eller Rolf på Sibbarps Husbryggeri.

Hans Cavalli-Björkman, 1928 – 2020

Igår nåddes vi av att förre MFF-ordföranden Hans Cavalli-Björkman gått bort. Under Hans 23 år som ordförande i MFF stod han alltid nära supportrarna och tog flera gånger supporterperspektivet när det hettade till. Han förstod inte bara värdet av att odla de ekonomiska kontakterna i den kontext i vilken MFF verkar i, utan också värdet av en aktiv supporterkultur. Det var även under Hans ordförandetid som MFF Support bildades och den Malmöitiska supporterkulturen började ta fart på allvar. Där den aktiva supportern ses som en direkt bidragande orsak till resultatet på planen. 
Vi sörjer vår medlem nr. 2 tillika hedersmedlem och våra tankar går till familjen.
Vila i frid Hans!
/Styrelsen MFF SUPPORT

HELA MALMÖS LAG – HELA SKÅNES LAG

Världen befinner sig i en pandemi, det har inte undgått någon. Alla nivåer av samhället har drabbats, från samhällsbärande instanser till enskilda individer. Det här har även påverkat Malmö FF. Föreningens ekonomi har tagit stryk och alla vi supportrar som lever med klubben har fått stå ut med att matcherna spelas utan publik. Nu är det vår tur att göra en insats för vår förening. Genom kampanjen Hela Malmös lag – hela Skånes lag vill vi stötta MFF och samtidigt visa att Malmö FF är folkets lag i regionen.

Kampanjen är ett initiativ av aktiva supportergrupperingar till Malmö FF. Vi har tagit fram tröjor med Malmös stadsdelar och olika skånska orter. Genom att köpa en tröja visar du att just din stadsdel eller ort stöttar MFF i dessa svåra tider. När vi alla kan vara tillbaka på Stadion så uppmanar vi er att bära era tröjor och att göra det med stolthet. Anslut er till kampanjen genom att köpa en tröja. På så sätt bidrar du till MFF ekonomiskt och samtidigt visar vi tillsammans att MFF är Malmös, ja, hela Skånes lag.

För att ansluta er till kampanjen klickar ni er in på:
https://www.helamalmoslag.se/

#HelaMalmösLag #HelaSkånesLag #Malmö FF

Vinnarna 100/10-quizzet

1: Emilio Garro
86 poäng

Res för två till valfri allsvensk bortamatch med MFF Support + rundvandring för 5 personer på MFF muséet och stadion. 

2: Quizter Quizentensson (Jonathan Hansen)
83 poäng

Collegetröja och t-shirt från Supporterhuset. Keps från MFF Support

3: Andreas Wendeberg
76 poäng (13 fullpoängare)

Två halsdukar ”Gripen” och två tygpåsar från MFF Support samt två wraps från supporterhuset.

4: Johan Larsson Wallin
76 poäng (12 fullpoängare)

Två gråa mössor och två powerbanks från MFF Support samt två wraps från supporterhuset.

5: ER-AP-NI (Magnus Ericsson, Jonas Appelqvist, Jonas Nirfalk)
74 poäng

Halsdukar ”stadsdelar” från MFF Support

Stort grattis till alla er!

Uttalande från MFF Support

Uttalande från MFF Support kring starten av den allsvenska säsongen 2020.

MFF Supports grundinställning är att fotboll alltid ska spelas inför publik. Vi ifrågasätter de kommersiella mekanismer som vi anser vara grunden till varför man vill påskynda en uppstart i rådande globala pandemi. Fotboll kan aldrig vara större än människors hälsa och en fotbollsklubb kan aldrig vara större än dess medlemmar och supportrar. Att fotboll ska spelas utan publik är en idé vi har väldigt svårt att smälta och varje supporter som hejar, sjunger och flaggar för sitt lag är en extremt viktig beståndsdel i svensk fotboll.

Med detta sagt så anser vi att Malmö FF tagit sitt fulla ansvar under rådande situation och är stolta supportrar till en av få klubbar som med god och välskött ekonomi inte hade behövt dra igång allsvenskan utan att riskera en konkurs. Idag står vi däremot inför en extraordinär situation inom såväl fotbollen som hela samhället. Coronapandemin påverkar våra liv på många sätt och vi vet inte hur länge detta kommer att fortgå. Trots att vi tycker det är grundläggande att stödja vårt lag på plats har vi en förståelse att det inte går under rådande extrema omständigheter. För många klubbar är det helt avgörande för deras ekonomi och fortlevnad att fotbollssäsongen kommer igång även om det innebär att vi inte har möjlighet att ta del av matcherna på plats på läktaren. Vi ställer oss positiva till att fotbollen startar omgående, självklart i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att alla parter inser det akuta med situationen så att vi kan rädda fotboll från en ekonomisk kollaps. 

I händelse av att man beslutar att starta upp fotboll med spel inför tomma läktare vill vi i MFF Support uppmana alla supportrar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring allmänna sammankomster och trängsel. Vi ber er att inte samlas i stora grupper i eller utanför lokaler och fotbollsarenor. Låt oss istället titta på matcherna på ett sätt som inte bidrar till en ökad smittspridning. Vi i MFF Support ser över möjligheterna att bidra till stämning och upplevelse av gemenskap som kommer vara saknad i samband med match som följer idén med social distansering och hoppas kunna presentera något inom en snar framtid.
Vi vill även passa på att uppmärksamma er på att det i sommar finns ett stort behov av arbetskraft inom Malmö stads verksamheter där man hjälper människor som behöver stöd i vardagen.

Se mer information om detta och hur du ansöker här: https://malmo.se/Lediga-jobb/Annons.html?jobid=95&refnr=20190078&jobTitle=Malm%C3%B6s+%C3%A4ldre+beh%C3%B6ver+dig%21

Framåt Malmö!
/MFF Support

100/10 quiz – facit

Här är svaren till 100/10 quizet.
Finns även att se under ledning av våra quizmasters Tony Ernst och Henrik Zackrisson på MFF Support YouTube-kanal.

QUIZ: Malmö FF:s 10-tal

 1. Vilken spelare har spelat allsvensk match med Malmö FF under 10-talet med högst nummer på ryggen, vad gäller a) ordinarie nummer, b) specialnummer?
  [4 poäng]
  Svar: a) Dardan Rexhepi (nr 44),
  b) Daniel Andersson (nr 460)
 2. Det finns tre spelare som gjort mål för såväl Malmö FF som ett motståndarlag på Nya Malmö Stadion i allsvenskan, vilka?
  [6 poäng]
  Svar: Jiloan Hamad (Bajen),
  Magnus Eriksson (Djurgården),
  Arnor Traustason (Norrköping)
 3. Vem har spelat flest allsvenska matcher för Malmö FF under 10-talet?
  [2 poäng]
  Svar: Johan Dahlin
 4. Vem har gjort flest mål för Malmö FF i Allsvenskan under 10-talet?
  [2 poäng]
  Svar: Markus Rosenberg
 5. Här ser ni 3 bilder på 3 olika spelares karriärer. De har alla representerat MFF under 10-talet. Vem är de?
  [3 poäng]


  Svar: Johan Hammar, Egzon Binaku, Yago Fernandez
 6. Jimmy Durmaz spelar i nr 21 i alla allsvenska matcher under 10-talet, utom en. Vilket nummer spelar han då i och varför?
  [2 poäng]

  Svar: a) nr 13, b) Norrköping borta 2011 då vi fick spela i Norrköpings bortatröjor för att domaren tyckte våra var för lika Norrköpings
 7. Vilka MFF-spelare har gjort minst 1 landskamp var för
  a) Kamerun b) Filippinerna c) Iran d) Irak e) Chile f) USA g) Ghana
  h) Guinea i) Peru j) Montenegro?
  [10 poäng]

  Svar: a) Joseph Elanga, b) Amin Nazari, c) Omid Nazari,
  d) Jiloan Hamad, e) Miiko Albornoz, f) Romain Gall, g) Enoch Kofi Adu,
  h) Pa Konate, i) Yoshimar Yotun j) Vladimir Rodic
 8. Johan Dahlin fråga: i den första allsvenska matchen (GAIS borta 2010) OCH den sista allsvenska matchen (Örebro borta 2019) på 10-talet så står jag i mål, men det finns faktiskt två andra spelare i matchtruppen i bägge dessa matcher. Vilka?
  [2 poäng]

  Svar: Guillermo Molins, Dusan Melicharek
 9. Utöver Malmö FF, vilka sex klubbar har spelat allsvenskt i obruten följd under 10-talet – alltså, varit med i allsvenskan i SAMTLIGA säsonger 2010-19?
  [6 poäng]

  Svar: Elfsborg, IFK Göteborg, Häcken, Kalmar, Djurgården, AIK
 10. Vilken av de klubbar som spelat samtliga allsvenska säsonger under 10-talet har vi BÄST facit mot, sammanlagt, på de 20 matcherna?
  [1 poäng]

  Svar: Elfsborg, 14 3 3 37-19, 45p
 11. Vem är vår bästa Skånederby-målskytt i allsvenskan på 10-talet? Tips: Vi har spelat 16 derbyn mot HIF och 6 mot Trelleborg.
  [1 poäng]

  Svar: Daniel Larsson (5 mål)
 12. När följande 5 spelare lämnade oss: vilken blev deras nästa klubbadress? a) Yoshimar Yotun b) Jimmy Durmaz c) Ricardinho d) Filip Helander e) Anton Tinnerholm
  [5 poäng]

  Svar: a) Orlando City b) Genclerbirligi c) Qabala d) Verona
  e) New York City
 13. Nu ska vi visa bilder på 4 tränare. De har en sak gemensamt: de har varit ansvariga för 4 lag som mött Malmö FF i Europaspel under 10-talet. Vilka var lagen de tränade när de mötte de Malmö FF? Räcker alltså med lagen, behöver inte namnge tränarna.
  [4 poäng]  Svar: Ally McCoist (Rangers), Adi Hütter (Salzburg),
  Laurent Blanc (PSG), Yosef Abuksis (Bnei Yehuda)
 14. Vi har gjort 103 mål i svenska cupen under 10-talet, vilka är våra 3 bästa målskyttar? 
  [3 poäng]

  Svar: 1. Jo Inge Berget, 2. Guillermo Molins, 3, Markus Rosenberg
 15. Guillermo Molins fråga: jag har 4 SM-guld med Malmö FF under
  10-talet, flest av alla… tillsammans med 2 andra spelare. Vilka då?
  [2 poäng]

  Svar: Erdal Rakip och Pa Konate
 16. Vem har gjort flest mål sammanlagt på MFF i europaspelet under
  10-talet? 
  [1 poäng]

  Svar: Cristiano Ronaldo
 17. Vem är den ende spelare a) från Jamaica, b) från USA, c) från Elfenbenskusten, som gjort mål på MFF i Europa på 10-talet? Räcker med spelaren, behöver inte namnge klubben.
  [3 poäng]

  Svar: a) Shamar Nicholson (Domzhale),
  b) Jozy Altidore (AZ Alkmaar) och
  c) Wilfried Bony (Swansea)
 18. Tre svenskar har gjort mål på MFF i Europa på 10-talet, vilka? Behöver inte namnge klubbarna, räcker med namnen.
  [3 poäng] 
  Svar:

  Zlatan (PSG), Alexander Gerndt (Lugano), Rasmus. Elm (Alkmaar)
 19. Vem är den ende spelare som gjort mål på MFF i Europa på 10-talet för 2 olika lag? Och i vilka lag gjorde han målen?
  [3 poäng]

  Svar: Alejandro Pozuelo (för Swansea och Genk)
 20. Behrang Safaris fråga: i debuten för Malmö FF 2004, vem blir jag inbytt mot? Och i debuten efter återvändandet 2016, vem blir jag utbytt mot?
  [2 poäng]

  Svar: Joseph Elanga och Yoshimar Yotun
 21. Vilken är den yngste spelare Malmö FF spelat med i Allsvenskan under 10-talet? 
  [1 poäng]

  Svar: Tim Prica (17 år och 4 mån)
 22. Vilket är det enda brödraparet som varit på plan samtidigt för Malmö FF under 10-talet?
  [2 poäng]

  Svar: Amin och Omid Nazari. 
 23. Får man räkna även spelare i motståndarlaget så har det funnits tre brödrapar under 10-talet i Allsvenskan (en i varje lag) i matcher där Malmö FF varit ena parten. Vilka? Och vilka lag?
  [9 poäng]

  Svar: Dahlin (Johan och Erik, IFK Göteborg),
  Albornoz (Miiko och Mauricio, BP),
  Brorsson (Franz och Freddy, Trelleborg). 
 24. Vilken är den målrikaste match Malmö FF spelat på bortaplan i a) Allsvenskan, b) i europaspelet, samt c) i svenska cupen? Lag och resultat, tack.
  [6 poäng]
  Svar: a) Falkenberg borta 5-2, 2014,
  b) Real Madrid borta 0-8, 2015,
  c) Sandviken borta 6-3, 2012
 25. 17 olika spelare har burit kaptensbindeln vid matchstart för Malmö FF i Allsvenskan under 10-talet. Namnge dem!
  [17 poäng]

  Svar: Daniel Andersson, Jiloan Hamad, Markus Halsti,
  Markus Rosenberg, Ulrich Vinzents, Jeffrey Aubynn, Johan Dahlin, Guillermo Molins, Erik Johansson, Kari Arnason, Rasmus Bengstsson,
  Oscar Lewicki, Behrang Safari, Lasse Nielsen, AC, Sören Rieks,
  Fouad Bachirou

[Full pott: 100 poäng]

Vinnarna meddelas och presenteras i MFF Supports sociala medier inom några dagar.

100 höjdare på 10-talet

Nu när vi skriver 2020 i kalendern och världen verkar ha stannat upp på grund av det där sabla viruset och man inte längre kan blicka framåt så kan vi ju lika gärna gå igenom det decennium som just passerat. 2010-talet, ja: en global miljörörelse, ISIS, Brexit, Trump och streamingtjänsternas intåg. Vilken röra! Nu tänkte vi dock fokusera på det lite mer lokala, nämligen Malmö FF:s öden och äventyr under de här gångna tio åren.

Det är ingen överdrift att säga att 2010-talet är vårt mest framgångsrika decennium genom alla tider. Möjligen att 1970-talet kan konkurrera. Men 5 SM-guld, två stjärnor, 2 Champions League-gruppspel, 3 Europa League-gruppspel (och 2 Europa League-sextondelsfinaler), samt en ekonomi som ingen annan svensk förening någonsin varit i närheten av, ja, det är svårt att snacka bort. Om 1990-talet var vår allra djupaste svacka, och 2000-talet ett försök att hitta vår identitet igen, så var 2010-talet triumfens årtionde. Vi är nu Sveriges största klubb. Ledare i Maratontabellen, SM-guldligan, och ekonomispalten.

Vad som återstår är att försöka samla ihop det här fantastiska årtiondet. Summera och analysera. Vi vill skriva historien om Malmö FF:s 10-tal. Vi har bestämt oss för att lyfta fram 100 händelser, som dels var för sig, men också tillsammans, tecknar en bild av våra framgångar. 100 höjdare, helt enkelt. Vi har blandat högt och lågt, matcher med läktarupplevelser, stort och smått. Vi tror att vi fått till en rätt fin mix. Det kommer att läggas ut en text om dagen. Vi börjar med nummer 100 och räknar neråt. Det går förresten utmärkt att ha åsikter om urvalet, det är ju inget facit vi presenterar, så diskutera gärna med andra himmelsblå vänner. Vi är ju faktiskt en enda stor MFF-familj.

Idén kläcktes redan i höstas så det är inget som uppkommit efter coronavirusets härjningar. Men det är klart att vi försökt speeda upp processen med tanke på isoleringar, karantäner och en uppskjuten allsvenska. Vi gissar, nej, vi antar, nej, vi vet, att alla MFF:are just nu är svältfödda på himmelsblått content. Vi drar således vårt strå till stacken.

Nu kan ni börja läsa om 10-talets 100 höjdare, sedda med himmelsblå ögon. Håll till godo.

/Tony & Henrik

www.mffsupport.com/10010

Hedersmedlem Nr 12 – Victor Karmhagen

Victor Karmhagen var före detta ledamot i MFF Supports styrelse och senare ledamot i MFF Supports valberedning. En genuin eldsjäl som engagerade sig i allt från tifon till bortaresor. På MFF Supports årsmöte i februari blev Victor MFF Supports tolfte hedersmedlem. Nr 12 lever fri och gör vad han vill.

GRATTIS MALMÖ FF

Idag fyller den vackraste av alla klubbar år.  MFF Support firar med att släppa fem resor till vårens matcher i Herr-Allsvenskan och cupen. 

Först ut är redan 1 mars och det är bussen till cupa-matchen i Karlskrona. https://secure.tickster.com/504evrlx8wr0jyx

20.04.06: Norrköping – MFF 

Andra bussen går till vår allsvenska premiärmatch i Norrköping. https://secure.tickster.com/sv/wufn5td3fkh1h21/

20.05.04: Göteborg – MFF

Ta bussen till Göteborg och någon gammalny eller nygammal Ullevi den 20/5. Köp dina biljetter här:  https://secure.tickster.com/6p47kz1mhxwemfe

20.05.21: AIK – MFF

Fotboll ska spelas på gräs. Den fjärde bussen går till Stockholm och AIK. https://secure.tickster.com/vvx8hh7ltv35bbr

31.05.21: Falkenberg – MFF

Den femte bussen blir  en av årets kortaste och bland de charmigaste bortaresorna- Falkenberg. Peppa alla ni känner och köp biljett.
https://secure.tickster.com/sv/y70n6xz8b4rkpja/

Om ni önskar en buss till plastmatcherna får ni maila intresse till resa@mffsupport.com 

Till Damernas första fem matcher rekommenderar vi cykel, gå eller Skånetrafiken. 

// bortaresegruppen MFF Support