Årsmötet genomfört och ny styrelse vald

28 februari avhölls MFF Supports ordinarie årsmöte där medlemmarna valde en ny styrelse. Möt dem nedan!

Vi tackar Ola Larsson och Ida Rosqvist för deras insatser i föreningens styrelse.

Till revisorer valdes Per Arvidsson, Ola Nilsson och Molly Kummel (suppleant).

Som valberedning valdes Kaveh Hosseinpour (sammankallade), Dennis Mårtensson och Isabelle Giordano.

Tack till alla medlemmar som medverkade på årsmötet!

/MFF Support