Våra hedersmedlemmar

MFF Support har tolv hedersmedlemmar. Hedersmedlem utnämns av styrelsen.

Dessa är som följer:

Östen Arildsson

Jonnie Fedel

Jörgen Ohlsson

Mark Edwards

Hans Cavalli-Björkman

Jonas Rasmusson

Peter Åhlander

Mikael Cronqvist

Magnus Ericsson

Anna Storåkers

Markus Rosenberg

Victor Karmhagen