Valberednings förslag inför extra årsmöte

Valberedningens förslag

Valberedningen nominerar Rebecca Bayer som ordförande under en period gällande från extrastämman 23/8 2021 till kommande ordinarie årsmöte i början av år 2022. Rebecca Bayer som till vardags arbetar som logistikkoordinator har under året varit vice ordförande i föreningen.

Utöver rollen som vice ordförande har hon även varit den drivande kraften bakom MFF Supports arrangemang på Plan B som utvecklat sig till en återkommande positiv ljuspunkt när restriktioner stoppat oss från att stötta laget på det sätt vi helst vill göra.

Under den prövande period som uppstod efter ordinarie ordförande avgång har Rebecca Bayer varit en trygg punkt i en styrelse som står inför en intensiv höstperiod med seriematcher i Sverige och gruppspel i Europa. Vi har fullt förtroende för att en styrelse bestående av ledamöter och suppleanter som redan arbetat ihop kommer kunna axla ansvaret på ett utmärkt sätt fram tills ordinarie årsmöte.

Vi vill slutligen tacka Arvid Falk och Emma Watson för deras tid i MFF Support.

Valberedningen i MFF Support
Kaveh Hosseinpour, Isabelle Giordano och Dennis Mårtensson