Med anledning av polisingripandena vid hemmapremiären

MFF Support reagerade starkt på de händelser som utspelade sig i anslutning till hemmapremiären mot Hammarby. Både inför och efter matchen ingrep polisen mot supportrar på ett sätt som vi anser oproportionerligt och konfrontativt.

Strax efter matchen tog MFF initiativ till ett möte med MFF Support och med polisen för att diskutera händelserna och läget framåt. Vid mötet framförde både MFF Support och MFF att vi var oroade över händelserna, att det inkommit många och samstämmiga beskrivningar över vad som skett och att vi uppfattar att polisen har ingripit på ett sätt som skiljer sig från hur man agerat tidigare.

Polisen beskrev vid mötet sin bild av händelserna under dagen. De framförde att man gör bedömningar i varje enskild situation på vilket sätt man ska ingripa mot misstänkta brott och att man alltid bedömer risken för tredje part. Samtidigt menar man att den typ av ingripande vi såg i samband med hemmapremiären kan komma att ske igen.

MFF Support är kritiska till det nya förhållningssätt som polisen uppvisade och som vi är rädda kommer leda till ytterligare konfrontation. Vi anser att det hade behövts bättre kommunikation, bemötande och dialog inför matchen och inför säsongen.

Vi har tidigare haft en väletablerad dialog med polisen inför och under säsongen och vi förväntar oss att polisen är fortsatt intresserade av en sådan dialog tillsammans med både MFF och MFF Support.

Polisen har en roll att bidra till en positiv och trygg upplevelse för supportrar – oavsett lagsympatier och läktartillhörighet. Vi hoppas att alla parter gör sitt framöver för att minimera risken för konfrontationer och åstadkomma en levande och stämningsfull inramning av våra matcher.

Styrelsen i MFF Support