Rapport från läktarmöte 17 maj

15415303331_d7ee19bf4e_o

Det var ett välbesökt läktarmöte – 109 deltagare hade kommit för att diskutera både det ena och det andra när det gäller vår läktarkultur och hur den kan förbättras.

Här kommer en snabb rapport för dig som inte kunde delta:

Mötet öppnas av Kaveh Hosseinpour, ledamot i MFF Support. Sekreterare är Alexandra Alvlilja, ledamot i MFF Support. MFF representeras av SLO Pierre Nordberg och evenemangsansvarig Patrik Jandelin.

MFF Support är sammankallande till mötet, men mötet är till för alla supportrar oavsett grupp eller placering. Vi möts för att utvecklas, inte för att konfrontera eller bråka.

En kort genomgång från förra läktarmötet: Säkerhetschef Peter Narbe gick igenom nya riktlinjer, banderoller diskuterades och Supporterhuset presenterades kort.

MFF Supports bokning av band till förfest:

Kvinnliga Situationen bokades på grund av att det är ett lovande band från Malmö. Inte av politiska orsaker. Bedömer inte att de är värre än många andra band eller musik som spelats på stadion tidigare. Exempel från texterna läses igenom för att förtydliga att vi ej anser de vara särskilt kontroversiella.

Pyroteknik

Support förklarar att det under två års tid har pågått ett arbete för att legalisera pyro bl.a. genom SFSU och att MFF var tänk som en provklubb för laglig bränning. MFF Support har ansökt om legal bränning nu till hösten, möjligheten att söka om legal bränning har inte varit möjlig innan i år så det är i tiden att vi söker tillstånd för detta nu. Ett hinder kan vara vilka typer av pjäser man får använda. Räddningstjänsten som har sista ordet.
MFF har tidigare fått böter för pyrotekniken trots att visitering har skötts enligt reglerna. Från och med i år har man inte fått böter på grund av bristande säkerhet, därav inga böter på grund av pyroteknik.

Det nämns att ståplatsläktaren kanske inte är en passande för barn och att det finns en familjeläktare också.

Bränningar som genomförs säkert och vältajmat kan vara bra så länge det ej leder till böter.

Angående bortamatchen mot Elfsborg: MFF förtydligar att det slängdes pyropjäser mot ordningsvakter tillhörande Elfsborg. Detta har bevittnats av MFF:s personal också. Supportrarna önskade att MFF hade med sig sin egen personal då det blev kommunikationsproblem med Elfsborgs säkerhetspersonal när vi skulle sätta upp en banderoll vid halvlek. Med det sagt så rättfärdigar ingen händelsen.

Tillträdesförbud:

MFF väntar på beslut från åklagaren gällande tillträdesförbud för flera personer, avstängningar kan vara från 6 mån och upp till 3 år. Förbud kan överklagas till tingsrätten, men under överklagans gång gäller förbudet.

Enad publik

En enad publik är viktigt för att vi ska utvecklas. Att bua mot sin egna försämrar bara stämningen och splittrar ytterligare. Önskemål på att MFF ska ta upp med spelarna att tacka sina supportar efter match. Togs även upp förslag på att ha en panel där man kan få möta dem som är emot eller för vid bengalfrågan och på så sätt försöka uppmuntra fler med blandad mening att komma på läktarmöten.

Läktarstöd

Förslag på att skriva ihop en text vad som förväntas av dig om du väljer att stå på ståplats. Skall stå vid ingångar och märkas på biljetter. Det önskas att ett sånghäfte skall skickas ut till de som blir medlemmar i MFF Support.

Vi behöver få folk att känna sig trygga med att sjunga, några förslag är att ha fler ”ledare” längs fronten på klacken för att sången ska spridas som en våg uppåt på hela läktaren. Detta har gjorts inför i år då ultrasgrupperna placerat sig längsmed fonden.

Vi ska trycka upp häften med sångtexterna som man kan dela ut till supportrar vid insläpp. En kampanj för att uppmuntra till sång i kombination med sångtexter föreslogs.

Man ska försöka klä sig i ljusblått så gott det går på läktaren.

Tack till alla som dök upp och gjorde att mötet kunde hållas i en positiv anda!

MFF Support