MFF Support kritiska mot Malmö FF:s SLO-rekrytering

Vi i MFF Supports styrelse är besvikna över hur Malmö FF tillsatt SLO-tjänsten. Redan för ett år sedan började vi i styrelsen att arbeta med att ta fram riktlinjer och en arbetsbeskrivning. I förlängningen även presentera ny kandidat till posten. Vi har under en längre tid upplevt att tjänsten inte fungerat som så som den kanske borde, då stora delar av det som kan ses som en SLO’s arbete, legat på oss. En arbetsbörda som inte är rimlig att förvänta sig av ideella krafter. Vi upplever att det stundtals har varit ganska krävande.

När FSE (Football Supporters Europe) förra sommaren bjöd in till konferens i Amsterdam så var en av de aktuella punkterna just SLO-tjänsten. På plats fanns SLO:er från hela Europa representerade, MFF Support närvarade med fyra ledamöter. Malmö FF’s anställda SLO lyste med sin frånvaro. Under konferensen gavs möjligheten att knyta ovärderliga kontakter och bygga ett nätverk även ute i Europa. Vi träffade även SLO:er från andra klubbar i Sverige och förhörde oss noggrant hur de arbetade och vilken roll de hade gentemot klubben och supportrar, allt för att samla på oss så mycket information som möjligt. (En kontakt som fortsatte även efter hemkomsten).

Dessvärre uppmärksammades vi i Support om att vårt ”problem” även var känt utanför Malmös gränser. Vid mötet på Amsterdam Arena tog en av våra styrelseledamöter upp problematiken kring att vår dåvarande SLO inte var förankrad bland alla supportrar och att klubben lät det fortgå så. Stuart Dykes ifrån Supporters Direct, som varit med och tagit fram den internationella arbetsbeskrivningen för SLO:er, tillsammans med UEFA, utbrast då spontant: ”You must be from Malmo!” Detta på ett möte med ett 30-tal europeiska klubbar representerade. Utan att någon av oss visade tillhörighet i färg eller kläder. Detta rykte vill vi inte längre att Malmö FF ska ha ute i Europa, eller för den delen Sverige.

Väl hemma, efter att även ha översatt UEFA’s manual, började vi att fila på en arbetsbeskrivning. Resultatet skickades till Malmö FF när platsen som SLO blev vakant och vi fick löfte från dåvarande VD att vi i Support skulle få vara delaktiga i processen vid tillsättandet en ny SLO. Den arbetsbeskrivning vi tog fram, är även densamma som Malmö FF använt sig av i sin annons. När så tillträdande VD tog över så fick vi emellertid kalla handen, trots försök att påvisa vikten av att bolla frågan med supportrar.

Hemlighetsmakeriet var totalt och vi kunde bara stå vid sidan av och se på när Malmö FF gallrade bland de sökande. Den kandidat som vi själva valt att presentera som lämplig för tjänsten är djupt förankrad på våra läktare och även känd bland supportrar från andra lag. Hen har en god relation med merparten av Malmös aktiva supportrar. Vidare anser vi att hen mycket väl hade kunnat få till en god dialog med den mindre aktiva skaran av Malmös supportrar. Hen har även ett pågående samarbete i med såväl supportrar som SLO:er från andra kubbar, vilket är meriterade. Vår kandidat fick inte tjänsten.

Vi menar inte att vår kandidat var eller är det enda valet, snarare att vi på goda skäl och med gediget bakgrundsarbete förväntar oss att Malmö FF presenterar ett minst lika bra val av kandidat, och kan motivera grundligt varför MFF Support samt övriga supporterled stängdes ute från processen, och vilka meriter denna nya SLO är anställd på, som övervägde övriga kandidater.

Vi svarar gärna på frågor kring ovanstående uttalande: info@mffsupport.com.

Mer information om SLO-tjänsten: http://www.svenskafans.com/fotboll/Vad-ar-en-SLOSupporter-Liaison-Officer-428409.aspx