Kallelse och valberedningens förslag: Årsmöte 2020

Söndagen den 9 februari kl. 15.00 avhålls MFF Supports ordinarie årsmöte 2020 på Supporterhuset. Detta ligger på Södra Förstadsgatan 79 D. Medtag medlemskort för 2019.

Så här ser dagordningen ut inför årsmötet:

a) godkännande av dagordningen

b) godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande

c) fastställande av röstlängd

d) val av mötesordförande och mötessekreterare

e) val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.

f) föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.

g) framläggande av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning för det senaste verksamhetsåret

h) föredragning av föreningens resultat- och balansräkning för det gångna året.

i) fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
verksamhetsåret

j) val av ordförande

k) val av övriga styrelseledamöter

l) val av styrelsesuppleant(er)

m) val av revisorer

n) val av revisorssuppleant

o) val av tre ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande

p) fastställande av medlemsavgift

q) framläggande av propositioner

r) framläggande av medlemmars inkomna motioner

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för årsmötet.

Varmt välkomna!


Nedan följer valberedningens förslag inför årsmötet 2020:

Suppleant, nyval 1 år: Rebecca Bayer

Rebecca är ett välkänt ansikte inom Malmösystrar och Supporterhuset där hon haft ett stort engagemang och bidragit till mångtaliga aktiviteter. Hon har också ett brett kontaktnät inom musikvärlden samt kunskap inom damfotbollen, varför vi ser henne som ett ypperligt tillskott detta år inom styrelsen. Sist men inte minst är hon en person med ändlös positivitet och kreativitet som skapar nytänk och pepp på alla fronter.

”Mitt namn är Rebecca Bayer och jag är 36 år gammal. Jag kommer ursprungligen från Motala men flyttade ner till Malmö för 18 år sedan. Jag har följt MFF aktivt de senaste åren antingen från ståplats eller från familjeläkaren när barnen vill hänga med. 

Jag är aktiv medlem i Malmösystrar och har även drivit och deltagit i projekt på Supporterhuset, såsom 2019 års Gallerinatt. 

Mitt engagemang för MFF och supporterkulturen består av ett brinnande hjärta för föreningen och sporten men även ett stort intresse för det sociala engagemang som det ges tillfälle för runt föreningen.

Jag ser extra mycket fram emot säsongen 2020 då vi äntligen har ett lag även på damsidan att följa.”

Ledamot, nyval 2 år: Magnus Ericsson

Styrelsens tidigare enormt uppskattade ordförande (samt hedersmedlem) lämnade i samband med att han blev erbjuden en heltidstjänst i annan fotbollsförening (FC Rosengård) där han verkade som kommunikatör och koordinator under ett par framgångsrika år. Nu har han ny civil tjänst och därför möjlighet att återinträda. Magnus har ett nätverk som sträcker sig från alla delar inom Malmö FF och läktargrupperingarna, engagemang i Supporterhuset och ett eget aktivt supporterskap samt mycket stor kompetens och erfarenhet inom damfotbollen efter sitt arbete kring damallsvenskan samt Champions League med FCR.

”Jag heter Magnus Ericsson och är ganska gammal. Jag såg min första MFF-match som treåring och har sedan följt laget aktivt sedan tonåren, dock med lite varierande intensitet. Jag har suttit i Supports styrelse tidigare, först som ledamot och sedan som ordförande. Tidigare var jag även aktiv i Supporthusets styrelse och var med och startade den föreningen. Mitt yrkesliv och andra ideella åtagande gjorde att jag avstod från styrelseengagemang några år, men känner ibland att jag saknar det. Jag är sugen på att engagera mig igen och ställer därför upp till nyval. Jag ser med spänning fram emot kommande år med MFF och MFF Support, med nystartat representationslag på damsidan och ungdomsverksamhet för alla.”

Ordförande, nyval 1 år: Arvid Laban Falk

Arvid har sedan barnsben följt Malmö FF på ståplats hemma och borta runt om i Sverige och världen. Hans engagemang grundar sig i stor kunskap om supporterlivet, klubben MFF och dess historia. Privat har han drivit ställen som Boulebar i Malmö från start och MJs hotell, bägge platser i staden där supportrar arbetat och umgåtts. Arvids ledarskap är ödmjukt, strategiskt och passionerat – vi har inga tvivel om att han är rätt person att ta MFF Support och dess styrelse vidare in i framtiden. 

”Jag heter Arvid Falk och har följt MFF från ståplats sen den där magiska majkvällen 1993 med århundradets derby och 3-3 på resultattavlan. Från den matchen är antalet missade hemmamatcher få (förutom 2 år utomlands) och med åren har antalet bortamatcher bara ökat. I trean på gymnasiet kan jag läsa i vår ”kompisbok” att min idol var Yksel Osmanovski och att jag ville bli som Dejan Pavlovic.

När jag efter gymnasiet bodde i Dublin i nästan 2 år så klippte pappa ur alla MFF relaterade artiklar ur sydsvenskan och skickade till vår lägenhet på Irland. Minns fortfarande hur jag grät när jag läste om urtåget ur Allsvenskan. Åren därefter är däremot roligare och att få vara en del av del explotionsartade uppmärksamhetsboomen som fanns i Malmö då är fortfarande något av det finaste. Hymnen i garderobskön på KB varje helg, Kindvall dj-ade i vinylbaren, jag själv bokade Jonathan Johansson och Anders Andersson att dj-a på mina klubbar på Babel och Debaser.

Mitt supporterskap har aldrig passat in i en falang på stadion utan har kunnat hitta saker jag gillar i olika delar av supporterrörelsen – mitt bidrag är att jag aldrig slutar sjunga och gör det jävligt högt (mest för att dämpa min nervositet tror jag) från en position lite vänster om klacken på såväl gamla som nya stadion.

Som ordförande tror  jag att jag kan använda mig av det jag lärt mig om community building på mina tidigare arbetsplatser och genom ett inlyssnande men tydligt ledarskap förhoppningsvis kunna ena olika grupperingar under MFF Supports paraply och förhoppningsvis öka värdet av medlemskap och på så sätt öka medlemsbasen för att skapa bättre förutsättninar för rabatterade resor och event i samband med match.”

Styrelsen 2020 föreslås därmed få följande sammansättning:

Ordförande
Arvid Falk, nyval, 1 år

Ledamöter
Magnus Ericsson, nyval 2 år
Ola Larsson, sittande 1 år
Annsophie Berggren, omval 2 år
Anders Fredin, sittande 1 år
Ida Rosqvist, sittande 1 år

Suppleanter
Jens Larsson, omval 1 år
Rebecca Bayer, nyval 1 år

I och med detta lämnar Magnus Ericsson sin plats i valberedningen om han blir invald som ledamot. I valberedningens slutliga process har Fredrik Magnusson varit adjungerad istället för Magnus.

/För valberedningen i MFF Support – Anna Storåkers