Kallelse till årsmötet 2019

Söndagen den 10 februari kl. 15.00 avhålls MFF Supports ordinarie årsmöte 2019 på Supporterhuset. Detta ligger på Södra Förstadsgatan 79 D. Medtag medlemskort för 2018.

Så här ser dagordningen ut inför årsmötet:

a) godkännande av dagordningen
b) godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande
c) fastställande av röstlängd
d) val av mötesordförande och mötessekreterare
e) val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.
f) föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.
g) framläggande av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning för det senaste verksamhetsåret
h) föredragning av föreningens resultat- och balansräkning för det gångna året.
i) fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
j) val av ordförande
k) val av övriga styrelseledamöter
l) val av styrelsesuppleant(er)
m) val av revisorer
n) val av revisorssuppleant
o) val av tre ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande
p) fastställande av medlemsavgift
q) framläggande av propositioner
r) framläggande av medlemmars inkomna motioner

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för årsmötet.

Varmt välkomna!

 

Valberedningens förslag inför årsmötet

Här följer valberedningens förslag till ny styrelse, med korta motiveringar.

Ordförande
Thelma Ernst (nyval, 1 år)

Ledamöter
Ola Larsson (nyval, 2 år)
Johanna Nilsson (nyval, 2 år)
Kaveh Hosseinpour (omval, 2 år)
Sebastian Olofsson (sittande, 1 år)
Danny Bernardo Hörlin (sittande, 1 år)
Jenny Åberg (fyllnadsval, 1 år)

Suppleant
Gustav Rosengren (nyval, 1 år)

Vi föreslår alltså nyval på två personer samt ny ordförande

Valberedningens förslag som ordförande är Thelma Ernst. Såhär presenterar hon sig själv:

Jag fick min första glimt av den himmelsblå vinnarkulturen när jag blott två veckor gammal drogs i barnvagn till en MFF-träning en iskall aprildag 1995. Sedan dess har jag varit fast.

Först och främst vill jag tacka Magnus för hans enorma ideella engagemang för MFF Support dessa år som han har suttit, både som styrelseledamot men framförallt som ordförande.

Om årsmötet väljer mig till ordförande lovar jag att göra mitt yttersta för att, med medlemmarnas och resten av styrelsens hjälp, utveckla föreningen till det bättre. Jag vill stärka föreningens syfte: att vara supportrarnas självklara röst.

2017 kommer att bli vårt år. Med nya framgångar, nya äventyr och sist men inte minst MFF Supports 25-års jubileum.

Vidare följer presentation av ny ledamot samt ny suppleant

Jenny Åberg, blev himmelsblå när hon såg Jonas Thern dominera mittfältet. En av initiativtagarna till Malmösystrar och är tillbaka på ståplats igen efter att ha huserat på Roys i några år

Gustav Rosengren är 24 år gammal, och bosatt i Malmö sedan barnsben. Såg MFF för första gången 1998 och har följt klubben sedan dess. Missade fjolårssäsongen pga arbete i Afrika, men gör comeback på Ståplats i år.

 

Från valberedningen vill vi tacka de tre avgående från styrelsen, Magnus Ericsson, Jonas Nirfalk och Alexandra Alvlilja för den tid och engagemang de lagt ner på att göra MFF Support till en bättre förening.

Rättelse årsmötesdatum

Klubba

Tyvärr har det smugit sig in ett fel i senaste Nr tolv – det har blivit fel datum för årsmötet. Det ska vara den 12 februari och inget annat.

Vi ber om ursäkt och lägger kallelse nedan (med rätt datum).

Kallelse till MFF Supports årsmöte
Söndagen 12 februari kl 15 på Supporterhuset

Dagordning:
a) godkännande av dagordningen
b) godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande
c) fastställande av röstlängd
d) val av mötesordförande och mötessekreterare
e) val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.
f) föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.
g) framläggande av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning för det senaste verksamhetsåret
h) föredragning av föreningens resultat‐ och balansräkning för det gångna året.
i) fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
j) val av ordförande
k) val av övriga styrelseledamöter
l) val av styrelsesuppleant(er)
m) val av revisorer
n) val av revisorssuppleant
o) val av tre ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande
p) fastställande av medlemsavgift
q) framläggande av propositioner
r) framläggande av medlemmars inkomna motioner

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för årsmötet.

Årsmöte och ny styrelse

Idag höll MFF Support ordinarie årsmöte i Supporterhuset.

Följande personer valdes in i MFF Supports styrelse:

Ordförande:
Magnus Ericsson, omval 1 år

Ordinarie ledamöter:
Jonas Nirfalk, sittande 1 år
Kaveh Hosseinpour, sittande 1 år
Alexandra Alvlilja, sittande 1 år
Sebastian Olofsson, omval 2 år
Danny Bernardo Hörlin, omval 2 år
Thelma Ernst, nyval 2 år

Suppleanter:
Johanna Nilsson, nyval 1 år
Ola Larsson, nyval 1 år

Välkomna in i styrelsen Thelma, Johanna och Ola!

Till mötesordförande valdes Tony Ernst, som guidade oss snabbt och smidigt genom mötet.

Vi tackar Anna Storåkers, Victor Karmhagen och Åsa Wendin för deras insatser i styrelsen.
Anna Storåkers har utsetts till hedersmedlem i MFF Support för sina insatser för föreningen.

Efter mötet berättade Håkan Jeppsson om läget i MFF just nu och svarade på mötesdeltagarnas frågor.

Stort TACK till alla som som närvarade på årsmötet och alla ni som engagerar er för Support.

(På bilden saknas Alexandra Alvlilja och Johanna Nilsson).

Välkommen på årsmöte

Klubba

Söndagen den 7 februari kl. 15.00 avhålls MFF Supports ordinarie årsmöte 2016 i Supporterhuset. Detta ligger på Södra Förstadsgatan 79 D. Medtag medlemskort för 2015.

Så här ser dagordningen ut inför årsmötet:

a) godkännande av dagordningen
b) godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande
c) fastställande av röstlängd
d) val av mötesordförande och mötessekreterare
e) val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.
f) föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.
g) framläggande av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning för det senaste verksamhetsåret
h) föredragning av föreningens resultat- och balansräkning för det gångna året.
i) fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
j) val av ordförande
k) val av övriga styrelseledamöter
l) val av styrelsesuppleant(er)
m) val av revisorer
n) val av revisorssuppleant
o) val av tre ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande
p) fastställande av medlemsavgift
q) framläggande av propositioner
r) framläggande av medlemmars inkomna motioner

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för årsmötet.

Hjärtligt välkommen!

(Valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar kommer att dyka upp här när det börjar närma sig)