Läktarmöte mars 2014

Först och främst ett stort tack till er som närvarade vid läktarmötet i lördags. Många bra förslag och tankar kring förändring/förbättring togs upp! Tack.

Lördagens möte öppnades med en kort presentation av tillträdande VD Niclas Carlnén. Därefter diskuterades det i smågrupper på temat ”tankar, drömmar & visioner”. Syftet var att samla in, så väl konstruktiva förslag som drömscenarion på hur vi, supportrar, vill att läktaren, ståplatstorget och stadionområdet kan förbättras. Vi fick även en kort uppdatering från Susanne Lundberg, ledamot i SFSU, angående deras arbete för en säker och tillåten användning av pyroteknik. Mötet avslutades med lite infopunkter från ordförande Ericsson angående bortapremiären, där väntar vi fortfarande på klarhet i vissa frågor.

Nedan följer en sammanställning över de punkter som togs upp på mötet:

 • Kampanjer. Fler och större kampanjer, gärna vara ute i god tid för ökad spridning. MFF bör undersöka möjligheter att vidareutveckla de kontaktytor som redan finns i samband med tidigare kampajer. Önskemål om mer riktade kampanjer utifrån åldersgrupper och stadsdelar, dvs. mer anpassade i relation till målgrupp. Förslag att erbjuda första matchen gratis, i syfte att locka ny publik.
 • Vikten av en SLO, allmän diskussion. Kritik framfördes till MFF över att det tar tid.
 • Hard Bass som inmarsch.
 •  Sång – en stor och viktig punkt som måste brytas ner i mindre punkter. Övergripande handlade diskussionen om hur vi kan få fler att sjunga mer och högre. Men även om att medvetandegöra, nya och gamla, besökare om att Norra ÄR en sjungande sektion!
  • Bra och kraftfull sång i mittsektionen, hur gör vi för att sprida sången över hela norra?
  • Information vid gate som talar om att: Här sjunger vi!
  • Fler som tar initiativ till sång. Våga sjunga där man står, trots att tystnad är hämmande.
  • De som sjunger sprider ut sig lite mer över hela läktaren i mindre grupper.
  • Seriekopplade megafoner för spridning.
  • PA-system, endast att använda vid start för att maximera ljudbilden redan från början så sången inte blir trevande då det är svårt att uppfatta sång ute på kanten.
  • Sångarkiv, både i pappersform och på hemsidor.
 • Flaggförråd på ståplatstorget i syfte att få fler att flagga. Tanken är då att vi använder ett av förråden som redan finns, så vi kan ställa in och hämta ut våra flaggor innan match. Men även tillhandahålla flaggor till utlåns. 
 • Banderollplatser, vi vill använda den nedersta fonden.
 • SSP – bättre utbud! (Fler varma drycker)
 • Pappershanddukar istället för varmluftstorkare på toaletterna.
 • Dricksvattenfontän på ståplatstorget.
 • Se över ståplatstorget rent generellt, ogästvänlig miljö. Förbättringar är redan på gång!
 • Utöka försäljningen på torget utanför, arbeta för ett mer levande och inbjudande område.
 • Fler flaggmeck, ett per säsong är alldeles för lite!
 • Vänligt uppmana folk att inte filma/fotografera.
 • Uppföljning av läktarmöte.

Det här var ett första möte, men det är viktigt att vi fortsätter att träffas och vidareutvecklar våra funderingar. Tillsammans gör vi skillnad.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *