Kallelse extrainsatt årsmöte 2019

Härmed kallar MFF Support till ett extrainsatt årsmöte där de bordlagda punkterna från ordinarie årsmöte ska avhandlas. Se punkterna f-j i denna kallelses dagordning.

Mötet kommer hållas 17/3 klockan 15:00 på Supporterhuset, Södra Förstadsgatan 79D, Malmö.

 

Dagordning

a) Godkännande av dagordningen

b) Godkännande av det extrainsatta årsmötets vederbörliga utlysande

c) Fastställande av röstlängd

d) Val av mötesordförande och mötessekreterare

e) Val av två justerare, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag

f) Framläggande av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning för det senaste 
verksamhetsåret

g) Föredragning av föreningens resultat‐ och balansräkning för det gångna året

h) Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

i) Val av revisorer

j) Val av revisorssuppleant

 

Varmt välkomna!

Mvh, MFF Support

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *