Läktarmöte 7/9

Läktarmötet den 7:e September berörde främst de diskussioner som förts veckorna innan. Åsa Wendin var mötesordförande och Kaveh Hosseinpour vid protokollet. 98 personer deltog på mötet.

Följande punkter behandlades:

Genomgång av föregående läktarmöte och resultat sedan dess:

Trådlösa, seriekopplade megafoner skall sprida sången mer. Capo använder en megafon och övriga megafoner fungerar likt högtalare. MFF har beställt megafonerna. Detta föredras framför ett PA-system.

Det behövs även fler initiativ av supportrar för att sprida sång och mana på människor runt om.

En app är under utveckling med sångtexter och kanske ljudklipp från sånger också. Det föreslogs även en app som ska vara informationsspridande för åskådare på stadion. Skulle kunna ersätta papperslappar eller andra uppmaningar.

Dialoger, attityder och bemötande:

MFF-familjen måste ibland kunna vara överens om att inte vara överens. Det ser dåligt ut när det bråkas externt och dialog inte förs internt. Läktarmötet är överens om att tillfällen för möten och dialog är bättre än okvädningsord och hetsande online eller på läktare.

Pyroteknik:

SLO:n förklarade att UEFA-representanter varnade för stängda läktare omedelbart efter matchen mot Red Bull Salzburg. Uefa skulle kunna göra MFF till ett exempel eftersom det är en liten klubb i sammanhanget. SLO:n påpekade att en form utav säkerhetstänk för de som använder pyroteknik måste vara att ta i hänsyn eventuella personer som tar saken i egna händer och att det riskerar att skapa farliga situationer på läktaren.

MFF arbetar för en legalisering av pyrotekniska arrangemang och kommer nästa år vara med i pilotprojekt för detta. Samtidigt kommer klubbar inte få böter för otillåtna pyrotekniska arrangemang ifall de uppfyllt Svenska Fotbollsförbundets säkerhetskrav.

Frågan om Supports åsikt i bengalfrågan väcktes och många diskussioner fördes, bland annat fanns ett förslag om att Support skulle kolla upp alla medlemmars åsikter och sedan agera därefter.

Det uppmanades flera gånger att pyroteknik inte skall användas under de kommande matcherna i Champions League. Det betonades att vi nu kommit in i en viktig tid där klubben måste stå enat både internt och externt.

Talespersonen för en ultrasgruppering sade att arrangemanget mot Red Bull Salzburg var dåligt genomförd. Dessa anser i övrigt att pyroteknik är stämningshöjande och att det även har stöd från en majoritet av spelartruppen. Trots att det strider mot klubbens hållning anser grupperingen att det i längden gynnar klubben och att det kommande årets regeländring kring pyrotekniska arrangemang är ett bevis på detta.

Det påpekades att det är orimligt att sätta sig över klubben och ej använda föreningsdemokratiska medel. MFF:s stadgar anger att klubben står över allt. Grupperingen anser i sin tur att viss civil olydnad kan vara bra i längden, men att man även ska bli bättre på att använda föreningsdemokratiska medel.

Pyroteknik likt den mot Red Bull Salzburg gör att publiken vänder sig mot varandra och att det ger en dålig bild av Malmö FF:s supportrar. Samtidigt har det märkts av att en del vid större bränningar tappar fokus och fokuserar mer på pyrotekniken än på sången. Supportrar måste sjunga med även när pyroteknik används.

Pyroteknik har med åren lett till enorm irritation. Okvädningsord mot varandra har lett till polarisering och denna utveckling måste stoppas. Vi måste besinna och sluta rangordna supportrar. Ingen supporter är viktigare än den andra och ömsesidig respekt måste gälla. Det är inte okej att kalla supportrar på ståplats för pack och supportrar på sittplats ska inte behöva höra att de inte är riktiga supportrar. Vikten av en respekt och dialog kan ej betonas tillräckligt starkt!

Det är okej att vara överens om att inte vara överens.

Regnbågsflaggor:

SLO förklarade att det kom en förfrågan från kyrkan i anslutning till Pride och att man internt i klubben då bestämde att man byter ut de ordinarie hörnflaggorna till regnbågsfärgade flaggor under en match.

Vissa ansåg att när de går till stadion vill de identifiera sig med MFF-skölden och att denna representerar MFF:s värderingar och stadgar. Politiska splittringar har drabbat andra klubbar i Sverige och sådana här aktioner riskerar att göra detsamma här.

Andra ansåg att detta inte är politik utan ett sätt för MFF att stå upp för sina stadgar. MFF arbetar för sina stadgar genom många projekt och att hörsamma en uppmaning från samhället under en Pride-vecka är ett sätt att belysa MFF:s värdegrund som bland annat står för alla människor lika värde.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *