Rapport från vår ansökan om laglig pyroteknik

Rapport från MFF Supports ansökan om laglig pyroteknik

Inför säsongen diskuterade vi i MFF Support huruvida det faktiskt fanns möjligheter att ansöka om laglig pyroteknik eller inte. Det har de senaste åren getts många olika och motstridiga besked om pyroteknik från olika delar av fotbollsrörelsen och samhället. Bland annat hade vi fått intrycket att laglig pyroteknik var fullt möjligt, men att ingen hade ansökt om att få arrangera sådana arrangemang än.

Inför säsongen 2014 skärptes riktlinjerna för hur matcherna skulle påverkas vid användande av pyroteknik och följderna blev oerhört komplicerade med långa avbrott och svåra följder för ansvarig klubb, även om klubben följt säkerhetsföreskrifter.

Vi var på förhand inställda på en svår väg för att söka om tillståndsgiven pyroteknik på allsvensk match. Det finns inga tydliga mallar att söka efter, vilket gjorde att MFF Support och MFF fick utforma ansökan så brett som möjligt. Vi valde att ansöka till matchen mot Kalmar hemma, för att utföra själva arrangemanget på en match utan fulla läktare och stor bortaklack.

Vi fick intrycket inför 2015 att med böterna ur vägen skulle det blir lättare att ansöka om pyroteknik om klubben fullgör sina säkerhetsåtaganden. Bland annat uppmanade SEF, SvFF och SFSU supportrar och föreningar att ansöka om tillstånd. Så nu har vi en situation där klubben uppfyller de säkerhetsföreskrifter som åläggs den, samtidigt som en ansökan om pyroteknik görs i samarbete med klubben och dess säkerhetsavdelning.

I ansökan som MFF skickade in finns en tydlig plan för hur en bränning skulle gå till, inklusive beräknade säkerhetsavstånd och vilken typ av pjäs som skulle användas. För oss var det endast aktuellt med nödpjäser av typ ”Ikaros” eftersom dessa säljs över disk och är kontrollerade. Det vill säga pjäser vem som helst kan gå och köpa i butik.

Vi bifogade även de tester som FOI genomfört i arenamiljöer, viktigt var då att FOI faktiskt använder Ikaros som en del av testerna och inte importerade oreglerade pjäser.

När ansökan lämnades in var det första beskedet att vi skulle få ett svar innan matchen mot Kalmar FF. Detta kunde polisen inte leva upp till utan det nya beskedet var att ansökan skulle vara behandlad innan matchen mot IFK Norrköping. Synnerligen tråkigt att polisen inte kan ha en bättre handläggningstid än så.

Vi fick som bekant inte tillstånd till att genomföra arrangemanget med hänvisning till att Ikaros är ett nödbloss och att nödbloss inte skulle få användas i detta syfte. Likaså hänvisar polisen till ett PM daterat till när man genomförde egna tester, det vill säga ”containertestet”. Vi ställer oss frågande till detta då de vetenskapliga grunderna till de testerna har ifrågasatts och vi anser det vara mer rimligt med de arenatester som FOI genomför med just Ikaros-pjäser.

MFF Support kommer att fortsätta pröva lagliga vägar för pyroteknik på våra hemma matcher. Vi är övertygade om att detta är den enda framkomliga vägen att gå, då det är en fråga som engagerar många, både negativt och positivt. Värt att tillägga är att absolut största syftet med våra ansökningar är att undersöka själva processen huruvida det går eller inte går att få tillstånd för laglig pyroteknik på matcherna.

4 svar på ”Rapport från vår ansökan om laglig pyroteknik”

 1. Bra att ni jobbar aktivt med detta. Legala bengalaktiviteter är denna möjliga vägen. Hoppas att alla parter tycker så och kan hålla sig lugna under tiden

 2. Hej!
  Sedan åratal tillbaka har ju polis – länstyrelse – media och framförallt fansen bett supportföreningarna om en lösning på detta problem.
  Nu när ni går den helt lagliga vägen så känns det som att vederbörande och beslutande myndighet står rent handfallen och ger er avslag.
  Jag tror att detta beslut behöver överklagas och tas upp för ny behandling i högre instans, jag tänker att i Svenska fotbollsförbundet, som ju har jurister och som säkerligen skulle välkomma ett beslut för alla klubbar med detta problem, skulle kunna hjälpa till på ett nationellt plan och göra det pyrotekniska till ett glädjande bidrag på arenorna, under de direktiv som länstyrelsen kräver! Första kravet blir säkert att ni måsta ha pyrotekniskt utbildad personal, för det är inga leksaker, även om publik uppfattar det så. Har personligen sett ruggiga olyckor med sk bengalisk eld. Kämpa på! Mvh

  1. Ja, Bosse, vi håller med. Det är därför vi vill utreda möjligheterna för att hantera detta lagligt.
   Vi ansöker hos Polisen, som skickar vidare på remiss till Räddningstjänsten, får deras utlåtande tillbaka och grundar sedan sitt beslut på det.
   Vi kommer att jobba vidare med detta även på nationell nivå, genom SFSU som är vårt nationella organ för alla supporterföreningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *