Rapport från uppföljningsmöte efter derbyt

Igår hölls ett uppföljningsmöte angående derbyt mot Helsingborgs IF. Vi träffades med polisen, representanter från Malmö FF och andra supportergrupperingar. Vi gick igenom de punkter vi tidigare har skrivit om, som vi känner har brustit på olika sätt under matchdagen.

Gällande tåget till Malmö och obevakade supportrar. När polisen resonerar med Skånetrafiken om transport av supportrar föreslår dom en lämplig tid och ungefärligt antal resenärer, efter det bokar Skånetrafiken tåg i rimlig tid. Det som fallerat är att man har glömt att informera HIF’s supportrar vilken tid man ha bokat. Polisen medger att det brustit i bevakningen gällande de supportergrupper som har anlänt till Malmö med ”fel” tåg. Man har antagit att alla skulle resa på föreslagen avgång (som alltså inte har kommunicerat direkt) och har helt missat att stora grupper supportrar rest på andra tider.

Visitation vid insläpp A & B. Visitationen var inte kommenderad att vara hårdare eller genomföras på annat sätt än vid andra matcher. Det som görs vid insläppen är i första hand en ”skyddsvisitation” genomförd av publikvärdarna. Detta innebär att visitatören känner över kroppen, men får inte visitera på integritetskränkande kroppsdelar. Skulle man misstänka att besökaren har något olämpligt på sig, kan vakterna efter kontakt med polisen även genomföra en mer grundlig visitation. Detta är dock inget som publikvärden får genomföra. När du köper biljett till arrangemanget medger du t.ex. att du kan bli visiterad och att följa vissa regler, information om detta finns på biljetten. Känner du att du blivit felaktigt visiterad så är det bra om du polisanmäler det.

”Civilklädda” poliser och kravallutrustade vakter på Supportertorget. Polisen hade bedömt att p.g.a. läget inför matchen var det lämpligt med höjd bevakning på Supportertorget. Vi påpekade ”Civ’arnas” höga antal och attityd och var överens om att några dialogpoliser hade varit lämpligare. Vakternas utrustning var p.g.a. att det är en högriskmatch och att dom inte hinner iväg och hämta sin utrustning om denna skulle behöva användas. Vi fick på förra mötet och även på detta förklarat att den höjda bevakningen berodde till största delen på HIF’s bränning under cupmatchen i våras.

Stängda öltält på Supportertorget. Enligt MFF är det polisen som inte tillåter att starkölsförsäljning sker på Supportertorget i anslutning till derbyt. Polisen anser att detta är något vi kan resonera om inför kommande derbyn. MFF Support tar kontakt med tillståndsenheten i Malmö för att reda ut varför det förbjuds. Vi påpekade att det är märkligt att O’Learys har utökat sitt serveringstillstånd några meter bort och säljer öl. Dessutom att det under derbyna på Olympia öppnas ett serveringsområde bakom läktaren för oss.

Trängseln vid gaterna och trapporna. MFF hade inte tillräckligt med personal för att ställa publikvärdar i gaterna och trapporna. För att garantera säkerheten är det viktigt att utrymningsvägarna (gångarna) hålls tomma. Vi kom överens om försöka hjälpas åt framöver att få bort besökare från trapporna och att alla går längre in på läktaren. Detta är en problematik vi måste få ordning på, annars är risken överhängande att max. antal besökare på läktaren minskas. Vi påpekade att det rimmar illa att de saknas personal på säsongens dyraste match. Högt biljettpris och många besökare borde innebära högre servicegrad och mer personal.

Polisens agerande på HIF’s läktarsektion. Polisen hade innan matchen informerat om att dom skulle vara hårdare och agera tydligare om säkerheten äventyrades. Detta kommunicerades lite olika till supportrarna, klubbarna och genom media, så var inte så tydligt vad det egentlig innebar. När HIF’s supportrar i början på andra halvlek drog upp en OH noterade polisen att några personer började maskera sig och skicka bengaler till varandra. För att stoppa detta gick man in på läktaren med kravallutrustad polis för att säkerställa säkerheten. I slutet på matchen när HIF sedan brände kommenderade polisen att matchen skulle brytas vid nästa speluppehåll. Det dröjde en stund innan spelet naturligt blåstes av, då hade bengalerna slocknat och polisen drog därför tillbaka sitt beslut. Annars var tanken att gå in på sektionen igen, för att säkerställa säkerheten och utrymningsvägarna. Det har tydligen diskuterats en del var ansvarsgränserna går mellan arrangören (MFF) och polisen inne på arenan. En ny överenskommelse har precis skrivits under, mer info om detta kommer när vi vet mer.

Gällande näten mellan ståplatssektionerna och planen. Det är MFFs beslut att näten ska vara uppe under matchen mot HIF för att förhindra att det kastas in föremål. Nätet satt denna gång fast i fonden istället för på marken framför fonden. Detta för att man ännu inte gjort nya fästen i marknivå framför läktaren. Publikvärdarna framför sektionen hade instruerats om hur nätet snabbt skulle lossas om det skulle behövas. MFF poängterade att utrymningsvägar från ståplatssektionen är bakåt, genom gaterna och mot Supportertorget, inte i huvudsak framåt mot planen. Vi kommer att fortsätta diskussionen angående om näten måste användas och MFF Support håller på och undersöker om det inte finns bättre, mer finmaskiga nät att använda. Det som används nu försämrar möjligheten att följa spelet väldigt mycket.

Fortsatt dialog och kommunikation. Vi kommer att träffas igen med polis och MFF efter säsongen och diskutera vidare kring dessa frågor. Inför nästa säsong har vi föreslagit möten i god tid inför derbyna och polisen ställer sig positiva till det.

Ett svar på ”Rapport från uppföljningsmöte efter derbyt”

  1. Det största är sången. Den ger spelarna kraften. Den ska utvecklas. Inget står emot. Publiken kommer. Ni har lösningen. Ni är fantastiska. Vi andra följer och stödjer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *